jueves, 1 de enero de 2009

FOTOS CURIOSES

Felipe V de Borbón- El Animoso
naixcut1683-(1700 al 1746)- mort1746

No és mé feliç el que més té, Sí el que meins Vol.¡¡¡¡

No és mé feliç el que més té, Sí el que meins Vol.¡¡¡¡
Per un Poble teu i meu , digne i de qualitat.

HIMNE A RELLEU

HIMNE D'ESPORT A RELLEU