martes, 1 de noviembre de 2011

111120-DADES DEL AJUNTAMENT DE RELLEU DES DE EL 1985 FINS 2011

DEUDA VIVA DE L'AJUNTAMENT DE RELLEU
PRESUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE RELLEU , L'ANY 201o , 2011.


EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE RELLEU

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 126 Lunes 24 de mayo de 2010 Sec. I. Pág. 45070

8228 I. DISPOSICIONES GENERALES - JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf

Punxa les imatgens per vorer/imprimir:

Pincha las imagenes para ver/imprimir:


ALTRES DADES - OTROS DATOS.No és mé feliç el que més té, Sí el que meins Vol.¡¡¡¡

No és mé feliç el que més té, Sí el que meins Vol.¡¡¡¡
Per un Poble teu i meu , digne i de qualitat.

HIMNE A RELLEU

HIMNE D'ESPORT A RELLEU